برش های برقی

{title}

 

اطلاعیه:

 

 
4315
 

دهانه برش:

430 میلیمتر

ارتفاع برش:

40 میلیمتر

عمق میز برش:

435 میلیمتر

برق مصرفی:

220 ولت

ابعاد:

335x640x887 عمقxطولxارتفاع
 

   
 

 
4350
 

دهانه برش:

430 میلیمتر

ارتفاع برش:

40 میلیمتر

عمق میز برش:

435 میلیمتر

برق مصرفی:

220 ولت

ابعاد:

360x640x880 عمقxطولxارتفاع
 

   
 

 
4855
 

دهانه برش:

475 میلیمتر

ارتفاع برش:

80 میلیمتر

عمق میز برش:

450 میلیمتر

برق مصرفی:

220 ولت

ابعاد:

1296x762x1053 عمقxطولxارتفاع
 

   
 

 
5255
 

دهانه برش:

520 میلیمتر

ارتفاع برش:

80 میلیمتر

عمق میز برش:

520 میلیمتر

برق مصرفی:

220 ولت

ابعاد:

1293x860x1120 عمقxطولxارتفاع
 

   
 

 
5260
 

دهانه برش:

520 میلیمتر

ارتفاع برش:

80 میلیمتر

عمق میز برش:

520 میلیمتر

برق مصرفی:

220 ولت

ابعاد:

1293x860x1126 عمقxطولxارتفاع
 

   
 

 
6655
 

دهانه برش:

650 میلیمتر

ارتفاع برش:

80 میلیمتر

عمق میز برش:

610 میلیمتر

برق مصرفی:

220 ولت

ابعاد:

1293x992x1220
 

   
 

 
6660
 

دهانه برش:

650 میلیمتر

ارتفاع برش:

80 میلیمتر

عمق میز برش:

610 میلیمتر

برق مصرفی:

220 ولت

ابعاد:

1290x992x1220 عمقxطولxارتفاع
 

   
 

 
5560 hydraulic
 

دهانه برش:

550 میلیمتر

ارتفاع برش:

95 میلیمتر

عمق میز برش:

570 میلیمتر

برق مصرفی:

220 ولت

ابعاد:

1370x1070x1400 عمقxطولxارتفاع
 

   
 

 
7260
 

دهانه برش:

720 میلیمتر

ارتفاع برش:

80میلیمتر

عمق میز برش:

720 میلیمتر

برق مصرفی:

3 فاز 400 ولت

ابعاد:

1335x1305x1540 عمقxطولxارتفاع
 

   

 

 

 

 

تمـاس با مــا

سخـن مدیرعـامل

محصــولات

پشتیبـانی بر خــط

میدان ونک-خیابان خلیل‌ زاده-پلاک۵۷-واحد ۱۵

تلفن: ۸۸۸۷۸۹۴۶،۸۸۸۷۸۷۳۶ ۸۸۷۳۷۳۵۷،۸۸۷۳۷۳۵۸

موبایل:09123717367

ایمیل: info@ntco.ir

 

 

IDEAL

UCHIDA

MICTOM

TACHO-PLUS

JBF

KAYM

AGOR-SL

021-88737358

 

 

       

 

 

All Right Reserved 2015, Negar Tasbit Co , Design by www.adco.ir

Require Resolution 1024×768 or Higher

www.ntco.ir