کاغذخردکن کنارمیزی

{title}

 

اطلاعیه:

 

 
SHREDCAT 8240 CC
 

دهانه تغذیه:

220میلیمتر

ابعادخردشده:

4x40 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

8برگ 80 گرمی | 9برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

140 وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   
 

 
SHREDCAT 8280 CC
 

دهانه تغذیه:

220 میلیمتر

ابعادخردشده:

4x10 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

5-6 برگ بصورت دستی | 150 برگ فیدر اتوماتیک

قدرت موتور:

140 وات

برق مصرفی:

220 ولت
 

   
 

 
IDEAL 2245 CC 3x25 mm
 

دهانه تغذیه:

220میلیمتر

ابعادخردشده:

3x25 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

5-6برگ 80 گرمی | 7-6برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

150وات

برق مصرفی:

220 ولت
 

   
 

 
IDEAL 2245 CC 2x15 mm
 

دهانه تغذیه:

220میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

3-4برگ 80 گرمی | 5-4برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

150وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   
 

 
IDEAL 2270 CC
 

دهانه تغذیه:

220میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

3-4برگ 80 گرمی | 5-4برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

150 وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   
 

 
IDEAL 2360 SMC
 

دهانه تغذیه:

240 میلیمتر

ابعادخردشده:

0.8x5 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

3-4برگ 80 گرمی | 5-4برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

390 وات

برق مصرفی:

220 ولت
 

   
 

 
IDEAL 2360 CC
 

دهانه تغذیه:

240 میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

8-10 برگ 80 گرمی | 12-10برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

390 وات

برق مصرفی:

220 ولت
 

   
 

 
IDEAL 2465 CC
 

دهانه تغذیه:

240 میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

9-11 برگ 80 گرمی | 13-11 برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

580 وات

برق مصرفی:

220 ولت
 

   
 

 
IDEAL AL1
 

دهانه تغذیه:

240 میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

9-11 برگ 80 گرمی | 13-11 برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

580 وات

برق مصرفی:

220 ولت
 

   

 

 

 

 

تمـاس با مــا

سخـن مدیرعـامل

محصــولات

پشتیبـانی بر خــط

میدان ونک-خیابان خلیل‌ زاده-پلاک۵۷-واحد ۱۵

تلفن: ۸۸۸۷۸۹۴۶،۸۸۸۷۸۷۳۶ ۸۸۷۳۷۳۵۷،۸۸۷۳۷۳۵۸

موبایل:09123717367

ایمیل: info@ntco.ir

 

 

IDEAL

UCHIDA

MICTOM

TACHO-PLUS

JBF

KAYM

AGOR-SL

021-88737358

 

 

       

 

 

All Right Reserved 2015, Negar Tasbit Co , Design by www.adco.ir

Require Resolution 1024×768 or Higher

www.ntco.ir