کاغذخردکن اداری

{title}

 

اطلاعیه:

 

 
IDEAL 2604 CC 2x15 mm
 

دهانه تغذیه:

260میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

13-15برگ 80 گرمی | 17-15 برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

640وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   
 

 
IDEAL 2604 SMC 0.8x5 mm
 

دهانه تغذیه:

260میلیمتر

ابعادخردشده:

0.8x5 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

4-6برگ 80 گرمی | 7-5برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

640وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   
 

 
IDEAL 3104 CC 4x40 mm
 

دهانه تغذیه:

310میلیمتر

ابعادخردشده:

4x40 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

21-23برگ 80 گرمی | 27-25 برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

640 وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   
 

 
IDEAL 3104 CC 2x15 mm
 

دهانه تغذیه:

310میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

13-15برگ 80 گرمی | 17-15 برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

640 وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   
 

 
IDEAL 3105 CC 4x40 mm
 

دهانه تغذیه:

310میلیمتر

ابعادخردشده:

4x40 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

34-39برگ 80 گرمی | 45-40 برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

1600وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   
 

 
IDEAL 3105 CC 2x15 mm
 

دهانه تغذیه:

310میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

21-26برگ 80 گرمی | 30-25 برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

1600وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   
 

 
IDEAL 4005 CC 2x15 mm
 

دهانه تغذیه:

405میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

21-26برگ 80 گرمی | 30-25 برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

1600وات

برق مصرفی:

220ولت
 

   

 

 

 

 

تمـاس با مــا

سخـن مدیرعـامل

محصــولات

پشتیبـانی بر خــط

میدان ونک-خیابان خلیل‌ زاده-پلاک۵۷-واحد ۱۵

تلفن: ۸۸۸۷۸۹۴۶،۸۸۸۷۸۷۳۶ ۸۸۷۳۷۳۵۷،۸۸۷۳۷۳۵۸

موبایل:09123717367

ایمیل: info@ntco.ir

 

 

IDEAL

UCHIDA

MICTOM

TACHO-PLUS

JBF

KAYM

AGOR-SL

021-88737358

 

 

       

 

 

All Right Reserved 2015, Negar Tasbit Co , Design by www.adco.ir

Require Resolution 1024×768 or Higher

www.ntco.ir