کاغذخردکن صنعتی

{title}

 

اطلاعیه:

 

 
IDEAL 4108 CC
 

دهانه تغذیه:

410میلیمتر

ابعادخردشده:

6x50 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

68-78برگ 80 گرمی |90-80برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

3 کیلووات

برق مصرفی:

3 فاز 400ولت
 

   
 

 
IDEAL 4605 CC
 

دهانه تغذیه:

460میلیمتر

ابعادخردشده:

2x15 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

29-34برگ 80 گرمی |40-35برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

2.2 کیلووات

برق مصرفی:

3 فاز 400ولت
 

   
 

 
IDEAL 4107
 

دهانه تغذیه:

410میلیمتر

ابعادخردشده:

6x50 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

68-78برگ 80 گرمی |90-80برگ 70 گرمی

قدرت موتور:

3 کیلووات

برق مصرفی:

3 فاز 400ولت
 

   
 

 
IDEAL 5009-3 CC
 

دهانه تغذیه:

500میلیمتر

ابعادخردشده:

6x50 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

250-350برگ 80 گرمی با زونکن |400-300 برگ 70 گرمی با زونکن

قدرت موتور:

9 کیلووات

برق مصرفی:

3 فاز 400 ولت
 

   
 

 
IDEAL 5009-2 CC
 

دهانه تغذیه:

500میلیمتر

ابعادخردشده:

8x40 میلیمتر

ظرفیت ورودي:

500-600برگ 80 گرمی با زونکن |700-600 برگ 70 گرمی با زونکن

قدرت موتور:

9 کیلووات

برق مصرفی:

3 فاز 400 ولت
 

   

 

 

 

 

تمـاس با مــا

سخـن مدیرعـامل

محصــولات

پشتیبـانی بر خــط

میدان ونک-خیابان خلیل‌ زاده-پلاک۵۷-واحد ۱۵

تلفن: ۸۸۸۷۸۹۴۶،۸۸۸۷۸۷۳۶ ۸۸۷۳۷۳۵۷،۸۸۷۳۷۳۵۸

موبایل:09123717367

ایمیل: info@ntco.ir

 

 

IDEAL

UCHIDA

MICTOM

TACHO-PLUS

JBF

KAYM

AGOR-SL

021-88737358

 

 

       

 

 

All Right Reserved 2015, Negar Tasbit Co , Design by www.adco.ir

Require Resolution 1024×768 or Higher

www.ntco.ir