برش های دستی

{title}

 

اطلاعیه:

 

 
برش دستی IDEAL 4705
 

دهانه برش:

475 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

700 برگ 70 گرمی

ابعاد:

590x1000x890 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

93 کیلوگرم(با پایه)
 

   
 

 
برش دستی IDEAL 4305
 

دهانه برش:

430 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

400 برگ 70 گرمی

ابعاد:

400x880x880 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

54 کیلوگرم (با پایه)
 

   
 

 
برش دستی IDEAL 4300
 

دهانه برش:

430 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

200 برگ 70 گرمی

ابعاد:

4750x720x575 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

30.5 کیلوگرم
 

   
 

 
برش رومیزی IDEAL3005
 

دهانه برش:

300 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

50 برگ 70 گرمی

ابعاد:

190x500x240 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

5.2 کیلوگرم
 

   
 

 
برش روتاری IDEAL 1031
 

دهانه برش:

430 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

5 برگ 70 گرمی

ابعاد:

61x576x201 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

0.9 کیلوگرم
 

   
 

 
برش روتاری IDEAL 0055
 

دهانه برش:

550 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

0.8 میلیمتر

ابعاد:

110x800x380 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

4.5 کیلوگرم
 

   
 

 
برش روتاری IDEAL 0075
 

دهانه برش:

750 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

0.8 میلیمتر

ابعاد:

110x1000x380 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

5.5 کیلوگرم
 

   
 

 
برش رول IDEAL 0135
 

دهانه برش:

1350 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

0.8 میلیمتر

ابعاد:

980x1590x480 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

35کیلوگرم
 

   
 

 
برش رول IDEAL 0155
 

دهانه برش:

1550 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

0.8 میلیمتر

ابعاد:

980x1795x480 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

35 کیلوگرم
 

   
 

 
برش رومیزی 1133
 

دهانه برش:

340 میلیمتر

تعداد برگ قابل برش (70 گرمی):

15 برگ 70 گرمی

ابعاد:

85x290x570 عمقxعرضxارتفاع

وزن:

2.5 کیلوگرم
 

   

 

 

 

 

تمـاس با مــا

سخـن مدیرعـامل

محصــولات

پشتیبـانی بر خــط

میدان ونک-خیابان خلیل‌ زاده-پلاک۵۷-واحد ۱۵

تلفن: ۸۸۸۷۸۹۴۶،۸۸۸۷۸۷۳۶ ۸۸۷۳۷۳۵۷،۸۸۷۳۷۳۵۸

موبایل:09123717367

ایمیل: info@ntco.ir

 

 

IDEAL

UCHIDA

MICTOM

TACHO-PLUS

JBF

KAYM

AGOR-SL

021-88737358

 

 

       

 

 

All Right Reserved 2015, Negar Tasbit Co , Design by www.adco.ir

Require Resolution 1024×768 or Higher

www.ntco.ir